Kontakt : 61 6636111

Użytkownik powinien zawsze pamiętać aby we właściwościach konta pocztowego w polach [Imię] oraz [Nazwisko] nie wpisywać swojego adresu e-mail, ponieważ często maile wysłane z tak skonfigurowanych kont uznaje się za spam.

Poniżej przykłady poprawnych konfiguracji:

  1. Zimbra
  2. Thunderbird
  3. Outlook
  4. GMAIL Android
  5. Thunderbird Apple
  6. macOS MailApple

 

Zimbra


Wybieramy zakładkę „Właściwości”

Następnie w kategorii „Konta” (1) przechodzimy do sekcji „Ustawienia wiadomości wysyłanych” i w polu „Wybierz nazwę wyświetlaną w polu…” (2) wpisujemy swoje Imię i Nazwisko.

 

Thunderbird


Klikamy w „Menu programu Thunderbird” (1) i wybieramy „Preferencje” (2)

W lewym dolnym rogu wybieramy „Ustawienia kont”

Następnie w polu „Imię i nazwisko” wpisuje swoje Imię i nazwisko.

 

 

Outlook


Wybieramy zakładkę „Plik”

Później w kategorii „Informacje” klikamy w „Ustawienia kont…”

Wybieramy swój mail (1), a następnie klikamy „Zmień…” (2)

 

W polu „Imię i nazwisko” (1) wpisujemy swoje imię i nazwisko i zatwierdzamy klikając przycisk „Dalej” (2)

Czekamy aż wszystko zmieni stan na „Wykonane” i możemy zamknąć

 

 

Gmail Android


Klikamy w „Menu programu Gmail”

Na dole Menu wybieramy „Ustawienia”

Następnie klikamy w pole „Imię i nazwisko”

Wpisujemy swoje Imię i nazwisko i potwierdzamy przyciskiem „OK”

 

 

 

Thunderbird Apple


Klikamy w „Menu programu Thunderbird” (1) i wybieramy „Preferencje” (2)

Wybieramy zakładkę „Konfiguracja kont”

W polu „Imię i nazwisko” (1) wpisujemy swoje Imię i nazwisko, a następnie potwierdzamy przyciskiem „Ok” (2)

 


macOS Mail


Wchodzimy w ustawienia aplikacji „Mail” (1), a następnie wybieramy zakładkę „Konta…”

Klikamy w swoje konto

W polu „Nazwa” wpisujemy swoje imię i nazwisko

Kategorie: Poczta

Translate »