Kontakt : 61 6636111

UWAGA: Zawarte w instrukcji zrzuty ekranów zostały wykonane na urządzeniach z systemem Android Jelly Bean 4.1.1 i 4.2.2 bez nakładek producenta.

Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu osobistego p12.

Podłączamy urządzenie do komputera PC jako przenośny dysk i wgrywamy certyfikat na kartę pamięci (bezpośrednio do katalogu głównego!). W niektórych urządzeniach certyfikat należy  wgrać do pamięci głównej.

Krok 1.
Następnie wchodzimy w ‘Ustawienia -> zabezpieczenia -> Zainstaluj z karty SD’.
Podajemy hasło otrzymane podczas procesu generowania certyfikatu. Nazywamy dowolną nazwą paczkę certyfikatów.
UWAGA: Czasami menu jest dostępne pod następującą ścieżką:
‘Ustawienia -> lokalizacja i zabezpieczenia -> Instaluj z karty pamięci’
Przy niektórych nieskonfigurowanych wcześniej systemach telefon/tablet poprosi o ustawienie dodatkowego hasła dotyczącego magazynu danych.

Krok 2.
Podczas wypakowywania paczki certyfikatów należy podać hasło uzyskane w procesie generacji certyfikatu.

Krok 3.
Wchodzimy do menu sieci bezprzewodowych, włączamy Wi-Fi.

Krok 4.
Wybieramy z listy dostępnych sieci ‘eduroam’ i konfigurujemy go następująco (lub dodajemy nowy profil sieci, jeśli aktualnie nie jesteśmy w zasięgu):

Identyfikator SSID sieci, wpisujemy: eduroam
Zabezpieczenia 802.1x Enterprise; (lub EAP)
Metoda EAP TLS
Certyfikat urzędu certyfikacji Wybieramy z listy ściągniętą paczkę certyfikatów
Certyfikat klienta Wybieramy z listy ściągniętą paczkę certyfikatów
Tożsamość imie.nazwisko@ put.poznan.pl
imie.nazwisko@ student.put.poznan.pl
imie.nazwisko@ doctorate.put.poznan.pl

Reszty pól nie wypełniamy.

Krok 5.
Klikamy zapisz, następnie połącz.
W niektórych modelach telefonów sieć podłączy się automatycznie.

Podczas prawidłowo przeprowadzonej procedury instalacji certyfikatu jak i konfiguracji sieci bezprzewodowej eduroam tylko w kroku nr 4 instrukcji należy wprowadzać do systemu samą nazwę użytkownika (bez hasła) do konta poczty elektronicznej/ekonta (nazwa w formacie imię.nazwisko@(domena).put.poznan.pl). Jeśli przy podłączaniu się do sieci eduroam system zapyta o nazwę użytkownika i hasło oznacza to, że jego konfiguracja została przeprowadzona nieprawidłowo.

UWAGA: Nazwa użytkownika i hasło do poczty elektronicznej/ekonta Politechniki Poznańskiej NIE SĄ NIGDY potrzebne przy podłączaniu się do jakiejkolwiek sieci bezprzewodowej. Wprowadzanie tych danych przy podłączaniu się do sieci bezprzewodowej grozi przechwyceniem ich przez osoby niepowołane, wykorzystujące tożsamość ich właściciela do działalności przestępczej (publikowanie treści karalnych, rozsyłanie spamu, itp..)

Translate »