Kontakt : 61 6636111

OBS Studio (Open Broadcast Software) jest darmowym, otwartym oprogramowaniem do nagrywania wideo i transmisji na żywo. Program można pobrać z https://obsproject.com/download

OBS Virtual Cam – jest to wtyczka do programu OBS studio dzięki niej okno programu jest widziane jako kamera internetowa. Wtyczkę można pobrać z https://github.com/Fenrirthviti/obs-virtual-cam/releases

Aby rozpocząć używanie programu OBS Studio na komputerze, należy pobrać jego plik instalacyjny i go zainstalować. Tak samo robimy z wtyczką OBS Virtual Cam .

W opisanej instrukcji została użyta wersja dla Windows

Główny interfejs OBS Studio pozwala nam skonfigurować, to czego potrzebujemy, aby rozpocząć transmisję strumieniową lub nagrywanie.

U dołu ekranu zobaczymy kilka ważnych elementów sterujących: Sceny, Źródła obrazu, Mikser dźwięku, Panel sterujący.

Scena w OBS Studio pozwala zbierać i ustawiać pewne Źródło elementu w określony przez nas sposób. Można mieć wiele scen i przełączać się między nimi do woli, jak również zamieniać ich kolejność wedle uznania.

Wybrane funkcje programu OBS Studio:

  • udostępnianie ekranu komputera
  • przechwytywanie audio/wideo z nielimitowanej liczby źródeł: kamera internetowa,
  • przechwytywanie i udostępnianie okna dowolnej aplikacji np. przeglądarka, Word,
  • komponowanie scen z przechwytywanych źródeł obrazu,
  • przejścia między scenami, możliwość ustawienia własnych skrótów klawiszowych
  • podgląd scen w widoku studio,
  • Streaming z OBS Studio na żywo.
  • Instrukcja obsługi

Udostępnianie ekranu komputera

Aby, to zrobić, należy przygotować (dodać) odpowiednią „Scenę”. Wybieramy „+” (plus) pod oknem z opisem „Sceny”,

następnie wpisujemy właściwą nazwę i „Ok”

Z kolejnego okna „Źródła obrazu” wybieramy „+” (plus) pod oknem,

oraz pozycję „Przechwytywanie ekranu”

wpisujemy przyjazną nazwę lub wybieramy domyślną (Przechwytywanie ekranu 1) i „Ok” .

Następnie wybieramy nasz ekran i zatwierdzamy „Ok”.

W ten oto sposób mamy już przygotowaną pierwszą Scenę – udostępnianie ekranu.

Udostępnianie widoku Kamery

Abyśmy mogli korzystać z kamerki internetowej musimy najpierw ją dodać do programu OBS.

Postępujemy analogicznie jak wyżej dodajemy kolejną Scenę.

Wybieramy „+” (plus) pod oknem z opisem „Sceny” następnie wpisujemy pożądaną nazwę i „Ok”.

Z kolejnego okna „Źródła obrazu” wybieramy „+” (plus) pod oknem, następnie pozycja „Urządzenie do przechwytywania wideo”,

w oknie dialogowym wpisujemy przyjazną nazwę i Ok.

Następnie w polu „Urządzenie” wybieramy naszą kamerkę (Live! Cam) i zatwierdzamy Ok.

I takim sposobem mamy przygotowaną kolejną Scenę – udostępnianie obrazu z kamery.

Uwaga: Pozostawmy na tym etapie ustawienia domyślne, ponieważ mogą się okazać prawidłowe.

Przechwytywanie i udostępnianie dowolnej aplikacji

Planujemy udostępniać okno aplikacji np. MS Word, dodajemy kolejną Scenę, klikamy Ok.

Z kolejnego okna „Źródła obrazu” wybieramy „+” (plus) pod oknem, następnie pozycja „Przechwytywanie okna”,

Wpisujemy przyjazną nazwę i zatwierdzamy Ok.

W polu „Okno” wybieramy interesujące nas okno aplikacji i zatwierdzamy „Ok”.

Mamy przygotowaną Scenę okna dowolnej aplikacji, w analogiczny sposób możemy dodać kolejne sceny np. dla okna przeglądarki.

Uwaga: Dodawanie Sceny okna dowolnej aplikacji jest możliwe po wcześniejszym jej otwarciu.

Komponowanie scen z przechwytywanych źródeł obrazu – „Tryb Studio”

Tryb Studio” umożliwia zmianę „Scen” w tle, dzięki temu odbiorcy nie widzą w jaki sposób dokonujemy wyboru tych zmian.

Po kliknięciu przycisku „Tryb Studio”, po prawej stronie pojawi się bieżąca „Scena” na żywo, którą widzą Twoi odbiorcy, natomiast po lewej stronie jest „Scena edycji” . Scena edycji – lewa strona, pozwala nam podejrzeć, to co chcemy pokazać przed udostępnieniem tego na żywo.

Gdy już jesteśmy gotowi na zmianę sceny na żywo z „Lewej na Prawą” wybieramy przycisk „Efekt przejścia”,

Zobaczymy zamienione okna, gdzie transmitowany obraz zawsze jest po prawej stronie.

Aby wyjść z trybu podglądu wystarczy jeszcze raz kliknąć na przycisk „Tryb studia”, ekran powróci do trybu domyślnego transmisji, czyli to co widzimy my, widzą też nasi odbiorcy.

Ponieważ Sceny są wcześniej zdefiniowane, dodatkowo dla szybszego i łatwiejszego poruszania się w programie można je powiązać ze skrótami klawiszowymi. Np.” Scena 1” to klawisz F1, „Scena 2” to F2, „Scena 3” to F3 itd.

Jak to zrobić?

Wybieramy z menu okna „Panel sterujący” przycisk „Ustawienia”

Po lewej stronie klikamy na „Skróty klawiszowe”.

Możemy przystąpić do powiązania konkretnych klawiszy z naszymi scenami,

Po wybraniu odpowiednich klawiszy zatwierdzamy Ok.

Streaming z OBS Studio na żywo w usłudze MS Stream.

Firma Microsoft opublikowała listę koderów wideo przetestowanych pod kątem przesyłania strumieniowego na żywo za pomocą usługi Microsoft Stream. Jednym z takich produktów jest OBS Studio, bezpłatne oprogramowanie typu open source do nagrywania wideo i przesyłania strumieniowego na żywo.

Przygotowanie do wydarzenia na żywo zajmie tylko kilka kroków.

Klikamy na „Ustawienia”.

Wybieramy „Stream” po lewej stronie, po prawej klikamy na Serwis „Własny”

Aby prowadzić zajęcia na żywo, trzeba wcześniej ustawić w usłudze MS Stream wydarzenie oraz skopiować jego adres do OBS Studio.

Widok ustawionego Zdarzenia w usłudze MS Stream, należy skopiować adres URL z utworzonego „Zdarzenia na żywo” do OBS Studio.

Z usługi Microsoft Stream skopiujmy adres strumienia URL serwera i wklejmy do OBS Studio.

Następnie wpisujemy „Klucz strumienia”, może to być losowa liczba, ale jest obowiązkowa.

Klikamy na Ok.

Przystępujemy do prowadzenia zajęć, wybieramy „Rozpocznij stream”,

Zostaniemy zapytani, czy chcemy uruchomić streaming, klikamy na „Tak”

Po zatwierdzeniu zobaczymy na dole programu niebieską ikonkę oraz biegnący czas wydarzenia na żywo.

Po kilku sekundach strumień wideo z OBS Studio będzie widoczny w usłudze Microsoft Stream.

Możemy streaming udostępnić dla grupy, wystarczy kliknąć w usłudze MS Stream na „Rozpocznij wydarzenie”

Aby zatrzymać wydarzenie w OBS Studio należy wybrać „Zatrzymaj stream”

Zostaniemy zapytani, czy na pewno chcemy zatrzymać streamowanie. (W opisie polskiej wersji programu jest błąd w tłumaczeniu, ale program wykonuje prawidłowe zatrzymanie streamingu.)

Pamiętajmy o zatrzymaniu wydarzenia w usłudze MS Stream klikając w „Zakończ wydarzenie”.

Translate »