Kontakt : 61 6636111

W celu rozpoczęcia spotkania o charakterze egzamin/zaliczenie należy zalogować się do systemu eMeeting wybrać pokój a następnie kliknąć przycisk start i wybrać Rozpocznij egzamin/zaliczenie.

Nagrywanie spotkania zostanie automatycznie uruchomione i nie można go zatrzymać.

Po zakończeniu spotkania klikamy przycisk Zakończ spotkanie znajdujący się w menu po prawej stronie (prawy górny róg)

System zapyta nas czy na pewno chcemy zakończyć spotkanie wówczas klikamy przycisk TAK

Nagrania ze spotkania pojawią się na liście nagrań z pokoju.

Posiadają one status widoczności jako Egzamin/zaliczenie i są widoczne tylko dla właściciela pokoju.

Kategorie: eMeeting

Translate »