Kontakt : 61 6636111

Pobieramy i instalujemy z App Store aplikacji Check Point Capsule . Po uruchomieniu klikamy na + znajdujący się w lewym górnym rogu.

Wybieramy Manual Connection w nowym oknie podajemy w polu Server Name or IP Adress : hellfire.put.poznan.pl natomiast w polu Display Name wpisujemy nazwę pod jaką chcemy aby nasze połączenie VPN się pojawiło i klikamy Create.

Pojawi się komunikat „Capsule” Would Like to… zgadzamy się po przez kliknięcie na Allow.

Po zatwierdzeniu pojawi się okno w którym wybieramy metodę autoryzacji w naszym przypadku jest to użytkownik i hasło czyli Username and Password.

Po tak przeprowadzonej konfiguracji pojawi się nam na liście nasze połączenie VPN.

Teraz aby nawiązać połączenie należy kliknąć na nie i podać nazwę użytkownika : adres email (politechniczny) oraz hasło (do konta politechnicznego) klikamy Connect i jeśli wszystko wpisaliśmy prawidłowi zostanie nawiązane połączenie.

Aby się rozłączyć klikamy Disconnect.

Kategorie: VPN

Translate »