Kontakt : 61 6636111

Pierwszym krokiem jest instalacja Check Point Capsule VPN ze sklepu Microsoftu w Windows 10.
1. Aby wejść do sklepu Microsoft.
W pasku startowym wybieramy lupę i wpisujemy „sklep”, po czym go uruchamiamy.


2. W górnym prawym narożniku wpisujemy „Check Point Capsule VPN”, wybieramy go z listy.
Klikamy na „Bezpłatna” – następuje rozpoczyna się cały proces ściągania i instalacji programu.


3. Po zakończeniu instalacji mamy dostępny przycisk „Otwórz” – klikamy w ten przycisk.


4. Wychodzimy z programu Check Point Capsule VPN.


5. W pasku startowym wybieramy lupę, wpisujemy „vpn”, po czym klikamy lewym przyciskiem myszki na „zmień Wirtualne sieci prywatne (VPN)”.


6. Klikamy na „ dodaj połączenie VPN”.


7. Dostawca: Check Point Capsule VPN
Nazwa połączenia np. : Checkpoint Politechnika Poznańska
Nazwa lub adres serwera: hellfire.put.poznan.pl


8. Wybieramy nasze połączenie „Checkpoint Politechnika Poznańska” – klikamy połącz.


9. Wybieramy „metodę uwierzytelnienia”: Nazwa użytkownika i hasło, następnie klikamy dalej.


10. Wpisujemy identyfikator:
Dla pracowników:
<identyfikator e-konta>@put.poznan.pl
Hasło aktualne z eKonta
Dla studentów:
<identyfikator e-konta>@student.put.poznan.pl
Hasło aktualne z eStudenta
Dla doktorantów:
<identyfikator e-konta>@doctorate.put.poznan.pl
Hasło aktualne z eStudenta


11. Gdy wyświetli się status „Połączono” – znaczy że wszystko zostało skonfigurowane poprawnie.

Kategorie: VPN

Translate »