Kontakt : 61 6636111

eMeeting – tworzenie podgrup 

W celu utworzenia podgrup należy zalogować się do systemu eMeeting (https://instrukcje.put.poznan.pl/logowanie-tworzenie-pokoju/) następnie klikamy na trybik znajdujący się po lewej stronie przy liście uczestników.

Osoby ze statusem Moderatora spotkania mogą tworzyć podgrupy.

 

Z rozwiniętego menu wybieramy Utwórz podgrupy.

Zostanie otwarta nowa zakładka w przeglądarce w której konfigurujemy ile grup ma zostać utworzonych, jak długo maja trwać oraz kto ma zostać przydzielony do danej grupy.

  1. Liczba tworzonych podgrup (minimum 2)
  2. Czas jak długo ma istnieć podgrupa (po upływie czasu zostaje on zamknięty i wszystkie osoby trafiają do głównego pokoju)
  3. Lista uczestników znajdujących się w głównym pokoju

Aby przydzielić osobę do danej podgrupy należy ja przeciągnij i upuść w oknie danej podgrupy.

Po skonfigurowaniu podgrup należy kliknąć przycisk Utwórz.  Podgrupy pojawią się w menu po lewej stronie.

 

Po kliknięciu na Podgrupy rozwija się menu, w którym możemy sprawdzić przynależność użytkowników do poszczególnych grup.

UWAGA: Osoby znajdujące się w różnych podgrupach nie słyszą się

Jeśli z jakiegoś powodu uczestnik zostanie rozłączony z podgrupą i nie będzie mógł do niej wrócić można go ponownie do niej dodać po przez kliknięcie ikony trybika a następnie zaproszenie do podgrupy. 

 

Otwarte zostanie okno Zaproszenie do podgrupy.

Ponownie przydzielamy uczestnika do danej podgrupy po przez przeciągnij i upuść w oknie danej podgrupy. Osoby nieprzydzielone pozostają w głównym spotkaniu

Kategorie: eMeeting

Translate »