Kontakt : 61 6636111

ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI I TWORZENIE SPOTKAŃ DLA GOTOWYCH GRUP

Aby zarządzać kontaktami i budować swoje grupy kontaktów korzystamy z dwóch zakładek: W oknie głównym programu wchodzimy na :

Tutaj pokażę zarządzanie na przykładzie zakładki Contacts.

  • Wybieramy zakładkę Channels
  • Następnie wybieramy [+] – Tworzymy wybrany kanał
  • Channel Name: nazwa kanału
  • Private/Public: czy ma być widoczny w całej organizacji czy tylko dla tych którzy zostaną zaproszeni.

Po nadaniu odpowiedniej nazwy wybierając ikonę trzech kropek koło kanału mamy do wyboru m.in. następujące opcje:

  • Invite Others: zapraszamy innych do swojego kanału
  • Meet with/without Video: zapraszamy cały kanał od razu do spotkania.

Umiejętne zarządzanie kanałami upraszcza zapraszanie poszczególnych grup do maksimum.

Translate »